پرولایت آپ

این محصول به عنوان یک پروفیل برای بین سطوح استفاده می گردد که تابش یک نور خطی مخفی رو به بالا بر روی سطوح زیبایی کار را دو چندان می نماید. این محصول در سه رنگ طلایی، نقره ای و زیتونی قابل ارائه است. 


PROLIGHT UP