پرواستپ

این محصول جهت نصب برای شروع پله ها برای مخفی کردن لبه کاشی و سرامیک و سنگ استفاده شده در قسمت پاخور پله ها می باشد، این محصول قابلیت استفاده در ابتدا و انتهای کار به صورت عمودی را نیز دارا می باشد.


PROSTEP لب پله- نبشی پله-پرواستپ لب پله- نبشی پله-پرواستپ